A           B           C           D           E            F
1    5032    0831    3064    0594    5446    1555
2    7829    8374    3421    3657    5665    5212
3    1026    1739    2579    8449    8707    7626
4    0531    9407    9542    1998    7371    6537
5    0817    7003    0265    0213    4844    0585

You find us and our artists here :

Social media

Artmo, Facebook, Instagram, LinkedInTwitter

Artfinder, Artprice

Maatschappelijke Zetel - Registered Office

Prins Boudewijnlaan 4, 9100 Sint-Niklaas (Belgium) 

Online galleries operating under following commercial names:

GALERIE LUDWIG TROSSAERT ANTWERPEN

GALERIE LUDWIG TROSSAERT LONDON

GALERIE LUDWIG TROSSAERT NEW YORK

GALERIE LUDWIG TROSSAERT PARIS