We hebben het allemaal wel eens gedaan :  gewild krassen maken in hout, onze initialen omgeven door een hartje in de schors van een boom, een naam in de weerloze hardheid van een oude zandsteen.   Een bericht aan de eeuwigheid.  Krassen als bewijs van ons bestaan.

 

Bruno Mertens hanteert deze basistechniek in zijn reeks ‘Scratches on the wall”.  Maar het zijn geen vrijblijvende krassen die we hier zien verschijnen, maar met bijna seismologische precisie vastgelegde emotionele golven.  De harde bewegingen op het acryl, dat de onderste houtlaag van het werk bedekt, vormen een reeks van zachte golven die je als het ware het werk intrekken.   Monochroom vanop afstand, vormen ze dichtbij een palet aan kleurschakeringen gevormd door licht en schaduw en door de afstand tussen de verschillende lijnbewegingen. 

 

In zijn latere werk (2015) verandert het patroon.  Waar we eerst onze aandacht vestigden op het lijnenspel dat door de krassen werd gevormd, ontstaat er een symmetrie van grotere uitsparingen – de krassen liggen verder uit elkaar – waardoor als het ware mini-eilandjes ontstaan.  Een mozaïek van kleine, ongelijke vlakken die in onderlinge harmonie binnen de begrenzing van het werk een eigen bestaansrecht vinden. 

 

Opnieuw ontstaat een patroon dat op het eerste zicht een willekeurig lijnenspel is, maar bij nader toezien ontdekken we hoe het geheel een beweging evoceert vanuit het centrum van het paneel naar het oneindige, of golvend over het vlak als een fragmentarisch beeld van een energetische stroom.   Het is duidelijk dat Bruno Mertens altijd voldoende controle over het geheel houdt om sturend zijn eigen wil en emotie te kanaliseren.  Uiteindelijk ontsnapt geen enkele lijn, geen enkel vlak, aan de regie van de kunstenaar. 

 

“Scratches on the wall” is niet zo maar een tentoonstelling, maar de ervaring van een beweging. Het ondergaan van een schijnbaar chaotische willekeur waaraan  ontegensprekelijk structuur en orde werd opgelegd.  We kunnen niet anders dan geraakt worden door het beeld dat hier met eenvoudige middelen wordt gevormd, maar uitdijt tot een complex amalgaam van elkaar in evenwicht houdende spanningen en conflicten, die in hun geheel toch nog een momentum van rust uitstralen.

Bruno Mertens - Scratches on the wall

SKU: D20151218408
€62,00Price
  • Postage will be charged according to the country of destination.

  • 9789491314490

You find us and our artists here :

Social media

Artmo, Facebook, Instagram, LinkedInTwitter

Artfinder, Artprice

Maatschappelijke Zetel - Registered Office

Prins Boudewijnlaan 4, 9100 Sint-Niklaas (Belgium) 

Online galleries operating under following commercial names:

GALERIE LUDWIG TROSSAERT ANTWERPEN

GALERIE LUDWIG TROSSAERT LONDON

GALERIE LUDWIG TROSSAERT NEW YORK

GALERIE LUDWIG TROSSAERT PARIS