VIER

 

Een schilderij is een vierhoek. Dat lijkt normaal, we staan er niet bij stil, het is een evidentie, De vierhoek, of juister, het getal vier is in het werk van Dimitri Casters echter een sleutelbegrip. Vier is het getal van het evenwicht, van de harmonie en de symmetrie. Vier seizoenen, vier windstreken, vier ledematen,...

 

Vier streepjes naast elkaar, gekrast, geschilderd of getekend. Vier vlakjes, vier punten, vier vlekken. Het is een motief dat constant opduikt in de schilderijen van Casters. Vier lijntjes, soms ook twee lijntjes in kruisvorm. Twee lijnen die elkaar in twee gelijke delen verdelen. Een kruis of een X. Opnieuw vier.

 

Casters tekent vaak vierkanten. Zelden zijn ze scherp en hoekig. Het vierkant wordt afgerond. Het vierkant wordt cirkel. De vorm blijft echter ondubbelzinnig vier zijden hebben. Telkens weer vier.

Soms zie je rastermotieven met kleine vierkantjes. Getallen, letters, symbolen en geheime formules worden in het raster aangebracht. De tekens doen een logica vermoeden. Wordt er iets berekend en in een logisch denkpatroon gegoten? Waarover gaan de berekeningen? Wat moet er begrepen worden?

Hier en daar duiken halve woorden op. Bij nader inzien staat de rest van het woord op een andere plaats in het schilderij of verbergt het zich in de tekening. Soms kan je een woord in verschillende richtingen lezen en verandert de betekenis: ‘TOL’ wordt ‘LOT’

 

De woorden en letters staan soms op hun kop, alsof de richting onbelangrijk is. Dat is ook zo. Het schilderij wordt gemaakt vanuit alle kanten tegelijk. Er is aanvankelijk geen onder- en bovenkant. Pas bij het ophangen bepaalt de kunstenaar de richting. Dat werkproces verraadt zich ook in de richting van de ‘drippings’. Casters laat vaak verf afdruipen op het doek. Niet zelden vloeit in de definitieve presentatie de verf schijnbaar naar omhoog of zijwaarts.

De handeling van het schilderen is bij Casters erg belangrijk. Hij refereert hiermee naar het ‘abstract expressionisme’ en de ‘art informel’. Het ‘doen’, de activiteit staat centraal. Letters en tekens ontstaan uit een soort ‘écriture automatique’ en vertalen wat er vanuit de ziel van de kunstenaar ongeremd naar boven komt.

Ook refereert Casters naar de materiekunst van Dubuffet en vooral Tapiès. Soms doen zijn doeken immers denken aan oude verweerde en afgebladderde muren met resten van bezetsel. Op de verweerde muren zijn graffiti-achtige symbolen en tekens aangebracht die verwijzen naar wiskunde, taal of keltische symboliek.

 

De kleuren zijn steeds ingehouden: oker, zandkleur, wat grijs en beige. Daarop worden  donkere vormen aangebracht, bijna zwart. of heldere witte vlakken met pastueuze gips. Tussen die vormen komen witte vloeiende lijnen in verf en zacht rode of zwarte tekens in krijt. De sfeer die de werken uitstraalt doet denken aan grotschilderingen van primitieve culturen. De aardkleurige tinten en het organisch gebruik van verf en gips verwijzen naar de natuur, naar stenen, naar de aarde zelf. De tekens en symbolen verraden een menselijke aanwezigheid. Probeert de mens de natuur te begrijpen?  Wilt de mens de natuur ordenen? Misschien verbeelden de doeken van Casters een tegenstelling tussen orde en chaos. Maar is bij nader inzien de chaos toch niet erg geordend? En zijn de orde, de formules de woorden en de berekeningen uiteindelijk niet ongrijpbaar en onbegrijpbaar?

 

Orde en chaos zijn misschien inwisselbaar in het universium van Casters. Wat blijft is de wil om te ordenen. De wens om te begrijpen. Het dwangmatig bevestigen van een orde, het zoeken naar een evenwicht, het markeren, verdelen, benoemen, begrenzen. Uiteindelijk wordt alles echter omgedraaid en op zijn kop gezet. Alles kan vanuit alle kanten bekeken worden. Een schilderij heeft vier kanten. Vier.

Dimitri Casters

SKU: D20081218411
€50,00Price
  • Postage will be charged according to the country of destination.

You find us and our artists here :

Social media

Artmo, Facebook, Instagram, LinkedInTwitter

Artfinder, Artprice

Maatschappelijke Zetel - Registered Office

Prins Boudewijnlaan 4, 9100 Sint-Niklaas (Belgium) 

Online galleries operating under following commercial names:

GALERIE LUDWIG TROSSAERT ANTWERPEN

GALERIE LUDWIG TROSSAERT LONDON

GALERIE LUDWIG TROSSAERT NEW YORK

GALERIE LUDWIG TROSSAERT PARIS