Onder de noemer ‘Rhapsody’ introduceert beeldend kunstenaar Gerard Godal het verkeersbord ‘doodlopende straat’ in zijn werk. Het staat symbool voor Godals zoektocht in de doolhof van de hedendaagse kunst; hij denkt na over de juiste weg in de kunst en in zijn geest. Hij wil geen platgetreden paden bewandelen maar zoekt koortsachtig naar iets baanbrekend nieuws. Godal wil iets veranderen in de kunst. Hij bestudeert de kunstgeschiedenis en onderzoekt de meesterwerken die de tijd overleefden. Op die manier ontdekt hij stromingen en richtingen, steeds verder zijn eigen weg zoekend. Soms loopt een denkrichting dood omdat deze tot niets heeft geleid. Die zenuwbaan in de hersenen wordt dan afgesloten; het kunstwerk wordt overschilderd met een doodlopende straat. Het verkeersteken ‘dead end’ wordt aldus een krachtig metafoor en visualisatie van Godals queeste.

 

Soms geeft Godal het verkeersbord ‘dead end’ 2 zijwegen om uit de impasse te geraken. Het teken neemt dan de vorm aan van een Latijns kruis. Zo benadrukt de kunstenaar de horizontale dimensie van het religieuze symbool. De verticale dimensie, symbool voor geloof in iets na de dood, loopt dood. Het is een kwestie van je geloof. Deze dimensie kan zelfs gevaarlijke proporties aannemen als het misbruikt wordt door religieuze en politieke fundamentalisten en extremisten, van welke strekking of overtuiging ook. De metafoor van het kruis in de vorm van een doodlopende straat accentueert het leven hier en nu. Godsdiensten moeten mee ten strijde trekken om onrecht en onrechtvaardigheid uit te roeien en kunnen de maatschappij mee organiseren op een verdraagzame manier. Religies moeten de maatschappij verbeteren. De kunstenaar wil niet alleen de kunst maar ook de maatschappij veranderen. In Novis Requirite Iustitiam: zoek de Rechtvaardigheid in het nieuwe!

 

Godal raakt in dit project de ziel van de kunst aan. Hij dwingt ons tot nadenken over geloof in de kunst maar ook over geloof in abstracte zin. Ook de kunst heeft zijn verschillende stromingen en belijdenissen die elk hun grote gelijk proberen te vertolken. Ook de kunst heeft zijn grote messiassen en goeroes die worden aanbeden door de gelovigen.

Godal stelt hier de permanente vraag: leven we allemaal in een doodlopende straat? Je kan aan deze ultieme en universele vraag niet meer voorbijgaan!

Gerard Godal - Dead End Rhapsody

SKU: D20091218405
€58,00Price
  • Postage will be charged according to the country of destination.

You find us and our artists here :

Social media

Artmo, Facebook, Instagram, LinkedInTwitter

Artfinder, Artprice

Maatschappelijke Zetel - Registered Office

Prins Boudewijnlaan 4, 9100 Sint-Niklaas (Belgium) 

Online galleries operating under following commercial names:

GALERIE LUDWIG TROSSAERT ANTWERPEN

GALERIE LUDWIG TROSSAERT LONDON

GALERIE LUDWIG TROSSAERT NEW YORK

GALERIE LUDWIG TROSSAERT PARIS