"Landschappen bij valavond en bij nacht" heeft men wel eens omtrent de doeken van Giovanni Winne gezegd of geschreven. Dat is in sommige werken duidelijk zichtbaar. Het zouden ook herfstlandschappen kunnen zijn, akkers bijvoorbeeld die gehuld zijn in mist en in grijze meewarigheid en die vaak geestelijk of reëel door de kunstenaar bekeken worden vanuit een laag standpunt zodat de horizon soms wel eens hoog gesitueerd wordt.


Een horizon is, in vergelijking met het eigenlijke landschap, een leegte in dit werk. Dat wil zeggen iets ijls, een horizontale streep waarin nauwelijks reliëf aanwezig is, nauwelijks enige verf of diversiteit van kleur, een eindpunt als het ware voor wie een veld beschrijft in het najaar met plassen water, aarde, oneffenheid, donkerte, een monotone uitgestrektheid als men zijn blikken laag genoeg richt. Zo ontstaan landschappen waarin hoofdzakelijk grijze tinten aanwezig zijn, getemperde roze dat licht is en een zwarte verticale lijn die de stam van een boom kan zijn, van drie berken bijvoorbeeld die de bovenkant van het doek doorsnijden omdat de kruin niet zichtbaar is.

Het landschap groeit aldus in uw gedachten als u raakpunten hebt gevonden die een houvast zijn. Voor de kunstenaar is het doek een middel tot constructie, deconstructie en uiteindelijk reconstructie wat ook soms in het hedendaagse artistieke jargon omschreven wordt als het loslaten van thema, onderwerp en figuur.


Het is goed hierbij te beseffen of te weten dat de kunstenaar zich vaak laat inspireren door zwart-wit foto’s van landschappen uit de jaren twintig toen de sporen van de welvaart nog niet alles hadden verbrod, of door een fotoalbum van bijvoorbeeld fotograaf Walter De Mulder die sombere en verlaten landschappen heeft gefotografeerd, waarin Giovanni Winne vooral de aarde bekijkt, de vlakte zonder de anekdote van landbouwwerktuigen of iets soortgelijks. Het landschap van Giovanni winne is een intrigerende aanwezigheid, een daad van picturaliteit. Het is een aanwezigheid die zich uitstrekt en of ontvouwt in een aandachtig aanbrengen van toetsen en lagen verf die vaak horizontaal gericht zijn en die het licht ontmoeten.

Het is een aanwezigheid van tastbare verf, van een oneffen huid met lyrische accenten van grijzen en schaduwen, van bleek geworden aardekleuren met stipjes zwart die een horizon blijken te zijn of de vluchtige schaduw van wat de gestadige ritmiek van het landschap doorbreekt.

Een beetje zoals Eugène Leroy, alle verhoudingen in acht genomen, kan Giovanni Winne zijn doek niet los laten. Hij wil er steeds opnieuw een laag aan toevoegen zodat de dingen steeds dieper wegzinken in hun picturale geborgenheid.
Hij schildert duidelijk vanuit een gedrevenheid die in de diepte van zijn wezen haar overtuiging en haar bijna koortsachtig ritme heeft gevonden.

Aan de Brugse Academie heeft hij een docent ontmoet, namelijk Johan Janssen, die hem heeft geleid, die wat latent aanwezig was heeft bevrijd en de liefde voor het zinvolle schilderen kracht heeft bijgezet.

Het beeld, het uitgebeelde of het verbeelde, dat wil zeggen wat in de verbeelding leeft en aldus wordt weergegeven, al dan niet door enige werkelijkheid, dat beeld kan echter ook op zichzelf bestaan, zonder concrete referentie, alleen maar als schilderkunstig gegeven.
Het hoeft niet eens naar een landschap te verwijzen. Het is immers krachtig en subtiel genoeg om een volwaardige picturale emotie te verwezenlijken.

Een doek van Giovanni Winne is gewoon telkens opnieuw een juweel van kracht en sereniteit tegelijk, van harmonie en tengere magie, van langdurig gelukkig zijn voor de kijker.
Dat wens ik u althans.

Giovanni Winne - Een lage blik op oneindig

SKU: D20081218417
€50,00Price
  • Postage will be charged according to the country of destination.

You find us and our artists here :

Social media

Artmo, Facebook, Instagram, LinkedInTwitter

Artfinder, Artprice

Maatschappelijke Zetel - Registered Office

Prins Boudewijnlaan 4, 9100 Sint-Niklaas (Belgium) 

Online galleries operating under following commercial names:

GALERIE LUDWIG TROSSAERT ANTWERPEN

GALERIE LUDWIG TROSSAERT LONDON

GALERIE LUDWIG TROSSAERT NEW YORK

GALERIE LUDWIG TROSSAERT PARIS