Lawand schildert het menselijke, de wisselvalligheden van het denkend wezen in de steiltes en de verlatenheden van een zich ontvouwende Geschiedenis, niettemin dezelfde, in weerwil van de breuken, in haar opeenvolgende transformaties. Maar hoe, met een pen, een etsnaald, een kwast, en met evenveel geluid als de stem van wapens, de woede, de verbittering, uitspreken, aanplakken op de muur van een doek of de koelte van een papier dat wat, hier opnieuw, voor nieuwe Rampen al had weerklonken tot in het uiterste van de stilte van de Quinta del sordo?

 

De gestalten van Lawand, figuranten vastgelegd in de wijze waarop zij de wereld bewonen en het leven doorlopen, lopen, rechtop zonder voeten, verwilderd, verschrompelen, leggen zich neer of zijn neergeworpen, verminkt, op een onvaste bodem die ze niet dragen kan. Eenlingen, verlatenen. De ellenbogen spreiden zich, handen bedekken het gezicht. De armen strekken zich uit op een onzichtbaar kruis. Het hoofd buigt zich, en, zegt de schilder, het oog moet er “het gewicht van voelen”, het heeft geen gezicht, vergeet zelfs soms zijn mond, zijn blik, het is het gezicht van de naamloze en van het nummer. De grijns of de stomme schreeuw van niemand-meer. Vrouwen, naakt, gehuld in vodden, of slechts in hun haar, ze hebben alles verloren, hun rest niets meer dan – het lichaam ziekelijk, lusteloos – dat kind tegen hun buik. Deze afbeeldingen van fantomen, onafgemaakt of al onderweg naar hun vervaging na enige aanslagen op hun wezen, maken zich nauwelijks los van onduidelijke achtergronden. Deze, die de schilder krabt, uitsmeert, “zijn er”, zegt hij, “slechts om de vorm op de voorgrond te stellen”,  maar hun gelaatskleur, bleek of heftig, beduiden voor ons, geheel schilderij geworden, de intensiteit van de verwaarlozing, van het verdriet. Hallucinatorische portretten met bloeddoorlopen ogen, doorzichtige mummies, deze borstbeelden, deze lopers, ook als ze niet kunnen spreken imiteren zij de veelvoudige facetten van het leven: paar, moederschap, oorlog, verlatenheid, angst, dood. Soms, gelukkig, de droom.

 

Een droom? Met de tekeningen zou je zeggen dat de wereld, als bij Goya, bevolkt wordt door monsters, door onvoldragen spoken. Is dit de anticipatie van een toekomstige mensheid, met een abnormaal uitgegroeid hoofd, te zwaar, met nutteloze ledematen, die geen uiteinde hebben. Flarden van wezens. Hier, minder eenzaam, hergroeperen ze zich, met z’n tweeën, met z’n drieën, ze drukken zich tegen elkaar aan, beroeren elkaar, geblakerd, zwart omrand, verwisselbaar. Misschien verschijnen ze zoals ieder de ander ziet, met zijn mismaaktheid, zijn gebrek, zijn onvolgroeid lichaam, verminkt door een catastrofe, of, in zijn ontstaan van muterend organisme, prijsgegeven aan de toeval van de evolutie.    

 

Lawand: Koerd, geboren in Syrië. Op hem kan de Geschiedenis van vandaag slechts een gewelddadige uitwerking hebben.

 

Of hij nu sommige van mijn zinnen (waarvan de woorden die “bijl” zouden willen zijn die Kafka ter sprake bracht) of met gebaren van woede zijn grote doeken bedekt, scheurwonden van kleur, zwellingen van achtergronden die trillen als de lessen van duisternis, doorhalingen en overschilderingen van ontijdige ommekeer die beogen het onhoudbare te verwarren of, meer onbewust, te ruïneren wat gevaar liep te veel afgeschilderd en te vlak, ja, te mooi te zijn - hij laat te voorschijn treden in hun stomme woord het onuitsprekelijke van de verdelgingen, van de genocides, hij laat vanuit het niets incomplete lichamen oprijzen van levenden die naar het niets terugkeren.

 

Teruggekomen van waar, wat verwachten zij zo onbeweeglijk? En welke wegen, welke minder verwoeste landen zullen hun voetstappen van dolende schimmen ontvangen?  Ze zijn niet langer slechts schilderij, ze hebben de tijd verlaten voor een onzekere drift, in de stilte kleuren slingerend, naar andere onbekende oevers.

 

Jean-Claude SCHNEIDER

Lawand - Uit het diepste duister teruggekeerd

SKU: D20141218402
€66,00Price
  • Postage included for Belgium.  For other countries, postage will be charged separately according to the country of destination.

You find us and our artists here :

Social media

Artmo, Facebook, Instagram, LinkedInTwitter

Artfinder, Artprice

Maatschappelijke Zetel - Registered Office

Prins Boudewijnlaan 4, 9100 Sint-Niklaas (Belgium) 

Online galleries operating under following commercial names:

GALERIE LUDWIG TROSSAERT ANTWERPEN

GALERIE LUDWIG TROSSAERT LONDON

GALERIE LUDWIG TROSSAERT NEW YORK

GALERIE LUDWIG TROSSAERT PARIS