Paul Alexander Van Rij schildert de huid van de dingen, maar dan wel op een heel merkwaardige wijze in olieverf en op meestal vierkante doeken. Hij staat stil waar anderen voorbijrennen. Hij kijkt naar wat de tijd heeft aangericht op steen en muren, op poorten en deuren, op schuttingen en structuren van steen, op wanden die ooit fier een enkele kleur uitstraalden en die nu stil en ingetogen hun langzaam ontstane gerimpelde huid tonen, de waaier van tinten die regen en wind hebben getrotseerd, die door hen zijn  gemodelleerd, geboetseerd met trage vingers, die zij in een lyrisch gebaar hebben bedacht en die nu anders zijn geworden.

 

De schilder is een dichter van materie geworden, een enthousiaste en attente verteller van verval, een boodschapper van de schoonheid  die door de lange adem van tijd herhaaldelijk werd aangeraakt en die zich daarmee heeft verzoend.

 

Is hij een materieschilder? Ongetwijfeld, maar dan wel een die het geziene met de emotie heeft vereenzelvigd, die structuren heeft opgebouwd aan de hand van wat toeval leek te zijn.  Hij kijkt en ordent, bouwt ritmes op zonder de ontdekte of opgezochte werkelijkheid geweld aan te doen. Aldus is ieder schilderij een beeldende vertolking, het resultaat van een geestelijk of vergeestelijkt elan, het landschap van getaande materie waarin reële en ogenschijnlijke blessures zijn aangebracht die litteken zijn geworden. Kleur en tastbaarheid refereren aan wat de schilder heeft gezocht en gevonden, heeft opgeraapt, beschrijft en heeft aangepast aan wetten van picturaliteit en harmonie.

 

Een doek van Paul Alexander Van Rij is telkens opnieuw de aantrekkelijke en tevens bevreemdende synthese van realiteit en verbeelding, van materie als pure ervaring naast een geestelijke benadering van de dingen, van realistisch schilderen gevoed door het onzegbare dat met inspiratie, geladenheid, picturaal talent en een spiritueel geladen elan te maken heeft. Het telkens andere verhaal van en gelijksoortige Aha –Erlebnis is uitgegroeid tot een heerlijk monument van beeldende zegging.        

 

 

 

Hugo Brutin (a.i.c.a.)

Paul Alexander van Rij - The beauty of Urban Blight

SKU: D20151218409
€49,32Price
  • Postage will be charged according to the country of destination.

  • 9789491314506

You find us and our artists here :

Social media

Artmo, Facebook, Instagram, LinkedInTwitter

Artfinder, Artprice

Maatschappelijke Zetel - Registered Office

Prins Boudewijnlaan 4, 9100 Sint-Niklaas (Belgium) 

IBAN:  BE41 0014 7090 9010

BIC:  GEBA BEBB

Online galleries operating under following commercial names:

GALERIE LUDWIG TROSSAERT ANTWERPEN

GALERIE LUDWIG TROSSAERT LONDON

GALERIE LUDWIG TROSSAERT NEW YORK

GALERIE LUDWIG TROSSAERT PARIS

Galerie Ludwig Trossaert is a Vision on Art brand