“In de tekening leeft het geheim van de kunstenaar”, zei Paul Grusenmeyer.

 

Ik herinner mij zijn boekenkast, stevig gevuld met kunstboeken betreffende beeldende kunst en kunstenaars vanaf de Grieks-Romeinse beschaving tot nu. Wat opviel, is dat het accent vooral ligt op boeken die de tekeningen van de diverse kunstenaars tonen en behandelen. Klee, Van Gogh, Rodin, Goya, Rembrandt, Jansem, Graham, Modigliani, Millet, Pontormo, Michelangelo, VanDyck, de 4 delen van de door Ira Moskowitz verzamelde “Great Drawings of all Time” door Kondansha International uitgegeven... ze stonden er allemaal. Eén bepaalde kunstenaar bekleedde binnen deze verzameling voor Paul Grusenmeyer een belangrijke plaats: Egon Schiele (1889-1918).

 

Paul Grusenmeyer heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij Schiele bewonderde en door diens tekenkunst en –techniek is beïnvloed. Een paar maand geleden heb ik de boeken over Schiele bij Yvonne Milissen, de weduwe van Paul, naar mogelijke sporen onderzocht. Ze zijn de enige waar bepaalde pagina’s, waarop naakttekeningen waren afgebeeld, met klevertjes werden voorzien. De klevertjes zijn van dien aard dat de gemerkte pagina’s dikwijls moeten zijn geraadpleegd.

 

De alles gevende, passionele tekentechniek, de lijnvoering van de niet eindigende lijn die de hand, en niet andersom, in vervoering en toch zo juist en onmogelijk anders, weet te leiden; is wat Grusenmeyer bij Schiele observeerde en bewonderde. Niet de toepassing van een tekentechniek à la Schiele is wat Paul Grusenmeyer nastreefde; die was voor hem iets te rauw, te duidelijk,te expressionistisch, te veel drager van een boodschap. De naakten van Grusenmeyer zijn zachter van toonaard, gracieuzer; ze willen in de eerste plaats niets dan zichzelf zeggen en zijn daardoor abstracter, onbereikbaar. De opstandige onrust van Schiele wordt vervangen door een houding van gelatenheid, van overgave, sommige tekeningen bezitten een religieuze dimensie. 

 

Bewandelde Paul Grusenmeyer in zijn naakten platgetreden paden? Wanneer een kunstenaar zoals hij op individuele en eigenzinnige wijze bekend terrein betreedt, wordt alles als vanzelf nieuw. “In de herhaling wordt de essentie zichtbaar”, beweerde hij. Soms is zijn benadering bijna kinderlijk onbevangen, soms is het tekenen puur plezier, wetend en ondeugend, een andere keer vult hij de omtrek van zijn figuren met lichte inkttoetsen, grijs of gekleurd, soms is het koel en afstandelijk, soms is het bezetenheid en passie, allesomvattend. Bij tijden graven potlood en koolstift meer dan ze tonen, strelen of veroveren. Maar steeds blijkt het op dat bepaalde moment de juiste keuze, die het geheim omvat maar niet prijsgeeft.

Er zijn tekeningen die binnen schaarse, strakke lijnen de aanwezigheid van de figuur vasthouden, stilleggen. Andere zijn ingewikkelder inzake lijnvoering. Er is een zachtere aanzet van de figuur binnen een meer geprononceerd netwerk van lijnen. Als wil de kunstenaar de intimiteit en het geheim ervan vangen tussen de flitsende lijnen van zijn blik, zodat de figuur ertussen vibreert, zichzelf onthult en verbergt tegelijkertijd.

 

Jos Daelman in "DE NIET EINDIGENDE LIJN - De intieme wereld van Paul Grusenmeyer"

Paul Grusenmeyer - Tekeningen naar levend model

SKU: D20081218412
€45,32Price
  • Postage will be charged according to the country of destination.

You find us and our artists here :

Social media

Artmo, Facebook, Instagram, LinkedInTwitter

Artfinder, Artprice

Maatschappelijke Zetel - Registered Office

Prins Boudewijnlaan 4, 9100 Sint-Niklaas (Belgium) 

IBAN:  BE41 0014 7090 9010

BIC:  GEBA BEBB

Online galleries operating under following commercial names:

GALERIE LUDWIG TROSSAERT ANTWERPEN

GALERIE LUDWIG TROSSAERT LONDON

GALERIE LUDWIG TROSSAERT NEW YORK

GALERIE LUDWIG TROSSAERT PARIS

Galerie Ludwig Trossaert is a Vision on Art brand