Deel 1

 

Toen ging hij zitten

op de kale houten vloer

met de voetzolen plat tegen elkaar gedrukt

zijn ellebogen op de knieën

de handen lang voor zich uit

met de palmen naar boven

en de ogen in zichzelf gericht

diep in gedachten als in meditatie

  zich afvragend wat zijn misdaad is geweest

  zich afvragend waar hij heeft gefaald

  zich afvragend welke kwade geest

  zich heeft gemanifesteerd

Hij wendde zich tot de vrouw

  waarvan hij wist dat ze mooi was

  waarvan hij wist dat ze lief was

  waarvan hij wist dat ze voor hem

  zoveel betekende

  waarvan hij wist en niet wist

  niet wist, misschien niet weten zou

Diep in gedachten, in zichzelf gekeerd, sprak hij

niet met luide stem, maar zacht ingetogen

in zichzelf op onhoorbare tonen, zeggende :

  mooie vrouw,

  waarvan ik weet dat je ook zacht kan zijn

  waarvan ik weet, niet weet, niet zal weten

En met de handen naar voor gestrekt

de palmen naar boven gekeerd

rustig als in gebed denkt hij verder

in woorden, in zichzelf tot haar zeggende

  kijk naar mijn voeten

  en zeg dat ze lelijk zijn en droog en stoffig vuil

  Spreek er over met walging en afgrijzen

  met woorden die afstoten en kwalijk ruiken

maar zeg het

  Kijk naar mijn haren, mijn oren  01-1850

  en zeg dat ze grijs zijn en groot, zonder vorm,

  spreek erover als over spinrag

  dat hangt over eeuwenoude stoelen

  met woorden die tot stof verpulveren

  en klanken doen verstommen, in de kiem smoren

  maar zeg het

Kijk naar mijn ogen

en zeg dat ze zonder glans zijn, kleurloos en dof

spreek erover als over sintels en kille as  02-1848

als over gebroken spiegels en bemodderd glas

met woorden die tranen verwekken

van diep en intens verdriet

maar zeg het

  Kijk naar mijn mond

  en zeg dat hij dun is, dat mijn lippen grauw zijn

  uitgedroogd, gekloofd en levenloos grijs

  Spreek er over als over de vagina van een mummie

  met woorden die lispelend verstijven

  en sprakeloos maken

  maar zeg het

Kijk naar mijn handen  03-1973

en zeg dat ze krom zijn en schurftig

als de huid van de grijze padden

Spreek er over als over tentakels van stro

die onmachtig zijn tot scheppen

maar echter hetgeen ze aanraken meedogenloos

verpulveren en tot de grond vernietigen

maar zeg het.

  Ruik aan mijn adem  04-1840

  en zeg dat hij stinkt

  als de walgelijke geur van de sterfput

  als de rottende dood

  Spreek erover als over urine van de opossum

  en de kwalijke stank van lijk etende kevers

  met woorden die vormloos maken en verrotten

  maar zeg het

Voel mijn hart

en zeg dat het koud is

dat het niet meer in staat is te laaien, lief te hebben,

dat het geen vriendschap kent

Spreek er over als korsten van zeer oud brood,

met woorden die verstenen  05-1842

die scherp maken en hard

en koud als de ijsbergen van Antarctica

maar zeg het

  Luister naar mijn stem  06-1849

  en zeg dat ze dof is

  en schraal als van de ekster of de kraai

  Spreek er over als over nagels

die over het schoolbord krassen

  als over een gek die onzin braakt

  met woorden die klanken doen verstommen

  en tot zwijgen verplichten

  maar zeg het

Kijk naar mijn lichaam  07-1839

en zeg dat het nietig, klein en dun is

Spreek er over als over een miskraam

als over een uitgerafelde ledenpop  08-1845

of als van een dode kale aap

met vernietigende woorden

die weerzin of medelijden wekken

maar zeg het

  Voel, voel tenslotte mijn ziel

  en zeg dat mijn ziel is als een zwart gat

  Spreek er over als over de hel  09-1841

  en als over het donker diep moeras

  met woorden die wonden slaan als zwaarden

  gevuld met zout, etter en pekel

  maar zeg het

Kijk en voel dit alles

en zeg ervan dat het rottigheid is

Spreek er niet over maar denk

dat het de moeite niet loont er over te spreken

gebruik geen woorden

want woorden zijn ontoereikend

en zelfs een woord

zou reeds te uitvoerig zijn om er aan te verspillen

Zeg dus niets, mooie vrouw,  10-1985

  maar weet.

  Aldus sprak hij in zichzelf, zonder woorden

  tot de vrouw met de weerspiegelende ogen

  de vrouw die hij niet alleen mooi vond

  maar waarvan hij ook had gehoopt

  dat ze van hem zou kunnen geweest zijn.

Rik De Vos - From Inside

SKU: D20101218407
€49,32Price
  • Postage will be charged according to the country of destination.

You find us and our artists here :

Social media

Artmo, Facebook, Instagram, LinkedInTwitter

Artfinder, Artprice

Maatschappelijke Zetel - Registered Office

Prins Boudewijnlaan 4, 9100 Sint-Niklaas (Belgium) 

IBAN:  BE41 0014 7090 9010

BIC:  GEBA BEBB

Online galleries operating under following commercial names:

GALERIE LUDWIG TROSSAERT ANTWERPEN

GALERIE LUDWIG TROSSAERT LONDON

GALERIE LUDWIG TROSSAERT NEW YORK

GALERIE LUDWIG TROSSAERT PARIS

Galerie Ludwig Trossaert is a Vision on Art brand